ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS EN 2023

Pikachu, Caramel & Rio

Thaïs

Titou

Tabby

Tya

Salamèche, avec Trinity

Trinity, avec Salamèche

Loucio

Thalie

Talya

Thor

Nougat

Tracy

Sweenie

Telly

Snow

Poupie

Pif & Paf

Louise

Telma

Topaze

Roxy

Tina

Smolly

Owen

Scampi

Canaille

Trixy

Sonic

Coton

Titi

Freddie

Othello

Rosiflette

Tokaïna

Tigrou

Slash

Rhéa

Starlette

Paco, Mao & Sasso

Tsunami

Tagada

Oulan & Bator

Timinou

Titeuf

Mangoh